Akiyo

MOUVMAN KILTIREL AKIYO

Pou Mouvman Kiltirèl AKIYO, gwo ka sé on mizik doubout, fièw, vayan é ki pa ka bésé tèt. Sé pousa, mizisyen a Akiyo toujou ka jouwé léwòz a gòch a dwat adan diféran manifèstasyon, pou asosyasyon, fèt komin... Léwòz sé on koté ou ka lésé gwo ka palé, é Akiyo ni pou dèvwa dè kontinyé travay a lézansyen, an jan-a’y.